برنامه‌های دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مراکز کانون آذربایجان شرقی

گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره یک تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره دو تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره سه تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره چهار تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره مجتمع تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شماره شش تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز اهر گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز عجبشیر گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز اهر گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز بناب گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز بناب گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز بستان آباد گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز بستان آباد گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز ملکان گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز هادیشهر گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز ملکان گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز مرند گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز سیار ارس گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز سیار شماره 1 تبریز گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز شبستر گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مرکز مراغه
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت